Higaangittut Higaaqtumit Puyunganik Anirhaaktuq

Higaangittut Higaaqtumit Puyunganik Anirhaaktuq

Higaangittut Higaaqtumit Puyunganik Anirhaaktuq puyuq anirhaagumangitarnik. Taimailiuqpaktuq anirhaagaangavit puyuqmik higaaqtup puyunganit. Pivaktuqlu anirhaagaangavit puyumik ikihimayumit higaarmit, marlungayuniklu higaaqpakyuanit paipakmilluuniit.

Anirhaagiami una puyuq higaaqtutut ittuq – qayangnaqtuqlu. Piqangittuq nakuuyumik qanuraaluktut uuminnga Higaangittut Higaaqtumit Puyunganik Anirhaaktuq.

Amihut hunavaluit uumani Higaangittut Higaaqtumit Puyunganik Anirhaaktuq ittuq anirhaaqtaptikni amihunik ikaarninik.

Ilangit puisiutingit iliqpaktuq ikhivautaptikni, aanuraaptikni inungnilu. Una taiyauyuq pingahunit higaaqtup puyunga.

Aaniarutimut pipkaidjutiyut aadla inuk anirhaagumiuk Higaaqtumit puyunnganik biibinnuani nutaqqanullu:

 • Hiutikliurniq
 • Anirhaagiami Ayurhaqtuq
 • Anirhaagiami ayurhaqtuq (ukunatitut qalakhurniq, tagyukniq, anirhaallualimaiqtuq)
 • Puvangnit aanniarutit (ukunatitut qalak nipivyaktuq puvakmini, namuuniaqtuq)
 • Biibinnuat Hiniktillugit Tuquttut (SIDS)
 • Biibinnuaq inuuyuq mikkauqpallaaqtilluni (biibinnuaq inuuyuq mikkauvallaaqtumik)

Aaniarutingit uumannga Higaangittut Higaaqtumit Puyunganik Anirhaaktuq inirnini:

 • Puvakmini kaansaqaliqtuq
 • Aaniarut ayurhaqtipkaiyuq uumatikmut (qaritaqmut piirumi anirhaaqtaptiknik nukiirutiyuq timiknut, uumatinga nukingit pamppiqtualluangigumi aukmik timiminut, uumallukniq)
 • Puvangnit aanniarutit
 • Iviangimini kaansaqaqtuq
 • Hiudjarluktuq
 • Itqaumayuknaiqtuq (itqaumayuknaiqtuq)

Nakuutqiaq hapummiutigiami inuknik piqpagiyarnik uumannga Higaangittut Higaaqtumit Puyunganik Anirhaaktuq ukuninnga:

 • Anigaklutit igluknit higaarahuaruvit – taimaa 9-nik abluqtuqlutit – higaat ikitiqtinnagu.
 • Higaaruiqlutit akhaluutimi, ulapqivikmilu havakvikmilu.
 • Higaaruiqlutit biibinnuat amaarukni.
 • Halumayuq iglu. Puyuiyarlugu baking soda-mik rug-mut ikhivautanullu, vaakuuqlugu ublaami. Aturlugu qallutimik vinikamik uunavyaktumik imaqmik malruuknik suutuutirutimik iliuraqlugu qallutinut irmiutinganik uariaqni iglup haniraa.
 • Iglut tipaiyaqtiqlugu. Hilarlungitkumi, angmarlugit tamaita ukkuat igalaangillu tipaiyapkailugu iglut.
 • Tamaat aanuraatit hunavalukniklu uaqlugit. Uarlugit tamaita aanuraatit, qipitit, ikhivautap puungit uarvikmi. Aanuraanut irmiutiliqlugu, aturlutit qallutimik qakuqtauyuq vinikamik higaap tipinga piiriami.
 • Inuit tamaita ilihimapkarlugit. Uqarlugit pulaaqtut iglukni higaaqnaiqtuq higaaqtukhat hilami.