Hingaiyarhimayut

Hingaiyarhimayut

Pregnant Women - Before and After Poster

Piqaqtuq amihut huuq higaaruirahuaq. Una itquumalluaqtuq hingayarhimaguvit biibinnuanut maamaktittiguvilluuniit.

Higaaruiruvit ikayurniaqtat biibinnuat:

  • Inuuhimaniaqtuq inuudjutikhamini (qilaminnuangungittumik);
  • Inuuhimaniaqtuq ihuaqtumik uqumailitaanganik (mikkauvallaangittumik);
  • Piqaqtut mikitqiyauyunik qayangnautimik Biibinnuat Hiniktillugit Tuquttut (SIDS);
  • Piqaqtut mikitqiyauyunik qayangnautimik ayurhaqtipkaiyuq anirhaagiami; unalu
  • Piqaqtut mikitqiyauyunik qayangnautimik hiutikliuliqtuq.

Nakuutqiyauyuq hulittaaqtutit biibinnuarnut higaaruiqpiaruvit. Uqaqatigilugu Munarhit Taaktit ayuirhaqtukhat higaaruirahuaqtunik, havautitut uqaqatigiiklugit ikayuqtut. Qayangnautiqaqtuq aturumapkainnaqtuq Himmautinga Mamihaidjut nakuutqiyauyuq iliknut biibinnuarnullu tipaakumit.

Higaaruilimaitpiaruvit, higaarahuaqpaklutit tallimanik higaanik atauhiqmi ublunik.